Korvaus perustelluista tutkimuskuluista ja ansionmenetyksistä

Vahingon selvittämiseksi tarpeellisista lääkärikäynneistä ja tutkimuksista voidaan maksaa korvaus, vaikka kyseessä ei olisikaan korvattava vahinko, silloin kun on perusteltu epäily vamman tai sairauden työperäisyydestä.

Tutkimuksen ja sen aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta voidaan tietyin edellytyksin, enintään seitsemältä päivältä, maksaa korvaus ansionmenetyksestä.

Korvausta ansionmenetyksestä on erikseen haettava vuoden kuluessa kulun aiheutumisesta.

Korvaus ansionmenetyksestä koskee vain 1.1.2016 jälkeen sattuneita vahinkoja.

Päivitetty 12.01.2016