Haittakorvaukset

Korvaus pysyvästä haitasta
Jos tapaturmavamma tai ammattitauti aiheuttaa pysyvää haittaa, sinulla saattaa olla oikeus haittarahaan.

Haittaraha on korvausta yleisestä haitasta tai toiminnanvajauksesta, joka määritellään valtioneuvoston haittaluokituksesta antaman asetuksen perusteella.

Korvauksessa ei oteta huomioon vahingoittuneen ammattia, harrastuksia tai asuin- ja elinolosuhteita. Sen sijaan huomioon otetaan tekonivelen, proteesin tai muun apuvälineen avulla saavutettu toimintakyvyn parantuminen.

Haittarahan määrä on haitan vaikeusasteesta riippuen 1,15–60 prosenttia 12 820 euron (vuonna 2019) suuruisesta perusmäärästä.

Haittarahan maksaminen
Haittaraha maksetaan, kun haitta voidaan arvioida pysyväksi, aikaisintaan kuitenkin vuoden kuluttua vahinkopäivästä.

Haittaluokkien 1-5 mukainen haittaraha maksetaan kertakorvauksena, ja haittaluokkien 6-20 mukainen haittaraha jatkuvana korvauksena. Haittakorvaus on verotonta.

Vamman tai sairauden tilan paheneminen, samoin kuin tilan paranemisesta johtuva haittaluokan alentuminen voivat johtaa haittarahan uudelleenarvioimiseen.

Hoitotuki (Haittalisä ennen 1.1.2016 sattuneissa vahingoissa)
Sinulla on oikeus hoitotukeen, jos vamma tai sairaus on niin vaikea, että tarvitset sen vuoksi jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailemisessa tai liikkumisessa hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Hoitotukea ei makseta siltä ajalta, kun olet hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa.

Vaatelisä
Jos tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi käytettävä apuväline, tuki, sidos tai proteesi pitkäkestoisesti käytettynä aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista, voidaan maksaa vaatelisäkorvausta.

Päivitetty 27.12.2018