Ennen 1.1.2016 sattuneet vahinkotapahtumat

MYEL:n piiriin kuuluvien viljelijöiden, metsätalousyrittäjien, kalastajien ja poronhoitajien sekä apurahansaajien tapaturmat ja ammattitaudit, jotka ovat sattuneet ennen vuotta 1.1.2016, korvataan vuonna 1981 voimaan tulleen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (MATA) mukaan. Tämän jälkeen sattuneet tapaturmat ja ammattitaudit korvataan uuden 1.1.2016. voimaan tulleen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (MATAL) mukaan.

Päivitetty 12.01.2016