Vuosityöansio

Pakollisessa MATA-vakuutuksessa eläkettä laskettaessa otetaan MYEL-työtulon lisäksi huomioon myös palkkatulo. Muun yrittäjätoiminnan ansiot huomioidaan vain, jos vahingoittuneella on tästä toiminnasta tapaturmavakuutuslain (TapVL 57 §) mukainen vapaaehtoinen vakuutus. Vuosityöansio lasketaan vakiintuneen ansiotason mukaisesti.

Eläke lasketaan 12 560 euron (v. 2015) vähimmäisvuosityöansiosta, jos ansiot jäävät tätä pienemmiksi.

Vapaaehtoisessa MATA-vakuutuksessa korvaukset lasketaan vakuutuksen perusteena olevasta vuosityöansiosta. Työ- ja virkasuhteiden sekä muun yrittäjätoiminnan ansioita ei lasketa mukaan.

Päivitetty 12.01.2016