Tapaturmaeläke

Jos työkyvyttömyys kestää yli vuoden, on mahdollista saada tapaturmaeläkettä. Eläke jatkuu niin kauan kuin työkyvyttömyys kestää.

Jos olet täysin kykenemätön työhösi, tapaturmaeläke on 85 prosenttia vuosityöansiosta. Jos työkyvyttömyys on osittaista, eläke on työkyvyn alentumista vastaava osa täydestä eläkkeestä. 65-vuotiaana täysi eläke pienenee 70 prosenttiin vuosityöansiosta.

Eläkettä ei makseta alle 10 prosentin työkyvyn menetyksestä. Työkykyä arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun mahdollisuudet siirtyä johonkin muuhun työhön. Eläkkeen ehdot ovat näin ollen tiukemmat kuin päivärahan.

Jos tapaturma on sattunut tai ammattitauti ilmennyt 1.1.2016 jälkeen, lue tapaturmaeläkkeen määräytymisestä täältä.

Päivitetty 12.01.2016