Päivärahan määräytyminen

Jos vamma vie työkyvyn kokonaan, tapaturmapäiväraha maksetaan täysimääräisenä. Lievä tai osittain parantunut vamma voi viedä vain osan työkyvystä. Silloin tapaturmapäiväraha maksetaan osittaisena. Esimerkiksi 50 prosentin työkyvyttömyydestä maksetaan 50 prosentin päivärahaa.

Tavallista on, että sairausloman alussa maksetaan täyttä päivärahaa. Muutaman kuukauden jälkeen arvioidaan, onko osa työkyvystä jo palautunut.

Kun maatalousyrittäjälle tai apurahansaajalle sattuu maatalousyrittäjätyössä tai apurahatyöskentelyssä tapaturma, hänen päivärahansa määräytyy MYEL-työtulosta, jos hänellä ei ole muuta ansiotoimintaa.

Korvaus työsuhteesta
Jos maatalousyrittäjä tai apurahansaaja on työvahingon sattuessa myös työ- tai virkasuhteessa, päivärahan määrä lasketaan ensimmäisen neljän sairauslomaviikon aikana erikseen MYEL-työtulosta ja työsuhteen ansioista. Päiväraha/päivä on MYEL-työtulon 360. osa ja se maksetaan vakuutetulle itselleen. Mikäli työnantaja on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa, maksetaan sairausajan palkan määrä työnantajalle. Jos työnantaja ei ole maksanut sairausajan palkkaa, maksetaan työsuhteenkin ansionmenetys työntekijälle. Mela selvittää sairausajan palkanmaksun aina työnantajalta.

Jos sairausloma jatkuu
Jos tapaturman aiheuttama sairausloma jatkuu yli neljän viikon, määritellään ns. vuosityöansio, jossa otetaan huomioon sekä MYEL-työtulo että työntekijän vuoden ajalta saama palkka. Kokonaispäiväraha on tällöin 360. osa vuosityöansiosta. Se suhteellinen osa päivärahaa, joka määräytyy MYEL-työtulosta, maksetaan vakuutetulle itselleen. Jos työnantaja on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa, työnantaja saa sairausajan palkan, kuitenkin enintään palkkaa vastaavan suhteellisen osuuden päivärahasta.

Muuta yrittäjätyötä
Jos maatalousyrittäjällä tai apurahansaajalla on myös muuta yrittäjätoimintaa (YEL) ja hänellä on siitä toiminnasta tapaturmavakuutuslain (TapVL 57 §) mukainen vapaaehtoinen vakuutus, päiväraha on 360. osa MYEL-työtulon ja yrittäjätoiminnan vuosityöansion yhteismäärästä.

Tapaturma työsuhdetyössä
Mikäli maatalousyrittäjälle tai apurahansaajalle sattuu tapaturma työsuhdetyössä, toimii järjestelmä vastaavasti, ts. työnantajan tapaturmavakuutusyhtiö maksaa MYELin osuuden vakuutetulle ja työnantajan osuuden työnantajalle.

Jos tapaturma on sattunut tai ammattitauti ilmennyt 1.1.2016 jälkeen, katso päivärahan määräytymisperusteet täältä.

Päivitetty 12.01.2016