Sijaisapuoikeuden ja -korvauksen hakeminen

Sijaisapuoikeuden hakeminen
Sijaisapuoikeutta haetaan kirjallisesti Melasta ennen töiden aloittamista. Hakemuksen voi lähettää kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Sijaisapuhakemuksessa on mainittava sijaisavun alkamispäivä, hakijan nimi ja syntymäaika sekä tieto, että sijaisapua haetaan sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella.

 

Sijaisapua haetaan erikseen aina uuden sijaisaputarpeen ilmetessä. Jos sijaisapu jatkuu ja sitä koskeva hakemus on jo kertaalleen tehty, uusi hakemus tehdään vain, jos aiemmasta sijaisavusta on jo ehditty hakea korvausta.  Sijaisapuhakemusta ei tarvitse tehdä uudelleen, jos edelliseen sijaisapuhakemukseen liitetyn lääkärintodistuksen työkyvyttömyysaika kattaa myös uuden sijaisavun ajankohdan.

 

Sijaisapukorvauksen hakeminen
Sijaisapukorvausta haetaan jälkikäteen, kun sijaisaputyö on tehty. Korvausta on haettava sijaisapua seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Korvausta kannattaa siis hakea viimeistään sijaisavun alkamispäivää seuraavan kalenterikuukauden aikana, jotta kaikki sijaisapupäivät voidaan korvata. Korvaushakemuksen tekee sijaisapua saanut poronhoitaja. Korvaushakemuksen allekirjoittaa myös työn suorittanut yrittäjä tai yrityksen edustaja. Hakemukseen liitetään kopio laskusta.

 

Korvaushakemukseen liitetään poronhoitajan oman palkiskunnan poroisännän lausunto. Jos poroisäntä on estynyt, lausunnon voi antaa hänen sijaisensa.

 

Sijaisapuoikeutta haetaan kirjallisesti etukäteen ja korvausta jälkikäteen

Hae sijaisapuoikeutta etukäteen:

  • lähettämällä tekstiviestin numeroon 050 410 8909
    Esimerkki tekstiviestistä: SA-hakemus, työkyvytön alkaen 240915. Pirjo Poromies 281263
  • lähettämällä hakemuslomakkeen sähköpostitse osoitteeseen porosijaisapu@mela.fi
  • postittamalla hakemuslomakkeen Melaan, PL 16, 02101 ESPOO

 

Hae sijaisapukorvausta jälkikäteen:

 

Sähköpostiviestin voit lähettää Melan suojattua sähköpostipalvelua käyttäen. Valitse listalta vastaanottajaksi Poronhoitajien sijaisapu.

Päivitetty 01.08.2018