EU:n maatalousalan valtiontukisäädökset

Poronhoitajien sijaisapujärjestelmän on oltava sopusoinnussa Euroopan unionin kilpailupolitiikkaan kuuluvien valtiontukisääntöjen kanssa.

Komission asetuksessa 702/2014 (maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) on säädetty, että tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä tuki tuensaajalle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on todettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi, lukuun ottamatta tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettua tukea.

Lisäksi komission asetuksessa 702/2014 on todettu, että tämän järjestelmän ulkopuolelle on jätettävä tuki komission asetuksen 1 luvun 2 artiklan 14 kohdassa määritellyllä tavalla vaikeuksissa oleville yrityksille.

Päivitetty 28.10.2015