Mistä työstä sijaisapukorvausta?

Sijaisapukorvausta maksetaan sijaisapuajankohtana välttämättömistä poronhoitotöistä. Lisäksi edellytyksenä on, että poronhoitaja olisi työkykyisenä tehnyt työt itse omaan, perheensä tai paliskunnan lukuun. Korvausta ei makseta, jos poronhoitajan perheenjäsen olisi voinut tehdä kyseiset työt.
 
Tyypillisiä töitä sijaisavun aikana:

  • porojen kokoaminen, erottelu ja teurastus
  • porojen paimentaminen
  • porojen tarhaus ja lisäruokinta
  • porojen merkintä
  • petovahinkojen etsiminen ja pedontorjuntatyö
  • viljelysvahinkojen estäminen
  • rehun kerääminen porojen lisäruokintaa varten
  • poroaitojen rakentaminen ja korjaaminen (jos siihen ei ole myönnetty julkista rahoitusta)
  • porotuotteen jatkojalostus, jos se on tuotteen säilyvyyden kannalta välttämätöntä tehdä sijaisapuajankohtana.

 

Päivitetty 31.12.2014