Korvauksen saamisen edellytykset

Sijaisapukorvausta voidaan maksaa, jos sijaisavun tarve johtuu sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Jos sijaisapu kestää yhdenjaksoisesti yli seitsemän päivää, korvauksen saaminen ylittävien päivien osalta edellyttää lääkärintodistusta.

 

Sijaisapukorvausta ei voi saada täyttä työkyvyttömyyseläkettä, täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä saava poronhoitaja.

 

Korvausta ei saa myöskään, jos poronhoitajan perheenjäsenellä olisi ollut mahdollisuus huolehtia sijaisaputöistä. Perheenjäsenenä pidetään avio- tai avopuolisoa sekä poronhoitajan tai hänen avio- tai avopuolisonsa alle 18-vuotiasta lasta, lapsenlasta tai ottolasta, joka elää vakinaisesti poronhoitajan taloudessa.

Päivitetty 02.01.2017