Korvauksen määrä

Sijaisapukorvaus maksetaan sijaisavun suorittaneelle palvelun tuottajalle.

Sijaisapuna korvataan työn tilaajan ja tekijän sopima tuntikorvaus ilman mahdollista arvonlisäveroa. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään 17,67 euroa tunnilta vuonna 2019. Korvausta tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Päivitetty 27.12.2018