Poronhoitajien sijaisapu

Poronhoitaja voi saada sijaisapua poronhoitotyöhön työkyvyttömyyden aikana. Ennen sijaisen järjestämistä ja sijaisaputöiden alkamista poronhoitajan pitää tehdä kirjallinen sijaisapuhakemus Melaan ja ilmoittaa sijaisaputarpeestaan paliskunnan poroisännälle. Sijaisavun päätyttyä poronhoitaja voi hakea sijaisapukorvausta. Korvaus maksetaan sijaisaputyön tehneelle yrittäjälle tai yritykselle.

Vuonna 2019 sijaisapukorvauksen enimmäismäärä on 200 tuntia ja 90 päivää kalenterivuoden aikana. Ilman lääkärintodistusta sijaisapua voi saada enintään seitsemänä päivänä kalenterivuodessa, joten myös lyhyistä työkyvyttömyysjaksoista on aina hyvä pyytää lääkäriltä, terveyden- tai sairaanhoitajalta todistus. Todistus liitetään Melaan lähetettävään sijaisapu- tai korvaushakemukseen.

Järjestelmän tavoitteena on tukea poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä ja parantaa näin poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä.

Päivitetty 27.12.2018