Itse järjestetty lomitus

Korvaus itse järjestetystä lomituksesta
Paikallisyksikkö maksaa palvelun tuottajalle korvauksen itse järjestetystä lomituksesta, kun maatalousyrittäjä toimittaa paikallisyksikköön lomituspalveluyrittäjän allekirjoittaman kirjallisen selvityksen lomituksen toteutumisesta sekä kopion lomituspalveluyrittäjän laskusta.

Itse järjestetyn lomituksen korvauksena maksetaan tuntihinta, jonka maatalousyrittäjä ja palvelun tuottaja ovat sopineet työkorvaukseksi, kuitenkin enintään 27,35 euroa tunnilta vuonna 2019. Enimmäiskorvauksen määrää tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Paikallisyksikkö ei korvaa arvonlisäveron osuutta, eikä esimerkiksi matkakuluja.

Päivitetty 27.12.2018