Työsuojelu

Maatalouslomittajan työ on riskialtista ja terveydelle vaarallista verrattuna muihin ammattiryhmiin. Myös samassa työympäristössä työskenteleviin maanviljelijöihin verrattuna tapaturma- ja sairastavuusluvut ovat hieman suurempia.

Maatalouslomittajille sattuneiden tapaturmien taustalla on ollut useimmiten eläin tai työympäristö. Työperäisistä sairauksista tyypillisimpiä ovat olleet hengitystie-, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä ammatti-ihotaudit. Työympäristön kuormitustekijöiden lisäksi maatalouslomittajan työoloja heikentävät työn jakautuminen kahteen jaksoon päivässä, yksintyöskentely ja työn vastuullisuus. Vastuu maatalouslomittajan työsuojelusta on yhdessä maatalouslomittajan työnjohdolla ja maatalousyrittäjällä.

Maatalouslomittajan työturvallisuutta voidaan parantaa yhteistyössä:

  • Maatalousyrittäjä huolehtii tilan työympäristön, koneiden ja laitteiden turvallisuudesta.
  • Maatalouslomittaja käyttää turvallisia työtapoja ja henkilökohtaisia suojaimia.
  • Lomitustoimi huolehtii työolosuhteiden tarkkailusta ja lomittajan koulutuksesta.
  • Lomittaja perehdytetään työtehtävään ennen lomitusta lomitustoimen ja maatalousyrittäjän toimesta.

Maatalousyrittäjän kannattaa sekä oman ja perheenjäsentensä terveyden vuoksi että tilalla vierailevien henkilöiden ja ulkopuolisten työntekijöiden vuoksi pitää tilansa työolosuhteet kunnossa.

Lisää tietoa työturvallisuudesta saat työsuojelupiireistä, Työturvallisuuskeskuksesta ja Melan työhyvinvointitiimistä.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut Maatalouslomituksen työsuojelusta oppaan. Opasta voi tilata Työturvallisuuskeskuksesta.

Päivitetty 29.12.2016