Työolosuhteiden tarkistus

Maatalouslomitusta järjestävä paikallisyksikkö tarkastaa kaikkien lomitustilojen työolosuhteet säännöllisin väliajoin. Työolosuhteiden tarkastuksessa käydään lävitse ne työtilat, koneet ja laitteet, joita lomittaja käyttää lomituksen aikana. Laki velvoittaa työnantajaa valvomaan työntekijän työympäristöä. Lisäksi maatalouslomituksessa työolosuhteiden tarkkailu on tärkeää maatalouslomittajien korkeista sairastavuus- ja tapaturmamääristä johtuen.

Työolosuhteiden tarkastuksesta tehdään tilakäyntikertomus, johon merkitään ne kohdat, jotka maatalousyrittäjän tulee korjata ennen seuraavaa lomitustapahtumaa. Mikäli vaaraa aiheuttavaa laitetta tai työtilaa ei voida korjata tai korvata, jätetään siihen liittyvä työtehtävä lomitustyön ulkopuolelle kunnes epäkohta saadaan korjattua.

Lomahallinnon työolosuhteiden tarkastus on hyödyllinen erityisesti maatalousyrittäjälle itselleen. Maatalouslomittaja työskentelee tilalla vain osan vuotta. Ulkopuolisen silmin tehty tarkastus tuo usein esiin puutteista tai korjaustarpeita, joita ei itse päivittäin työskennellessään huomaa. Työolosuhteiden parantaminen ja työstä johtuvien henkilövaarojen poistaminen on arvokasta työtä, joka vaikuttaa koko maatalousyrittäjäperheen terveyteen, maatalouslomittajien terveyteen, uusien lomittajien hakeutumiseen alalle ja sitten koko lomituspalvelujen laatuun.

Paikallisyksikkö voi kieltäytyä järjestämästä tilalle lomituspalveluja, jos maatalousyrittäjä ei päästä paikallisyksikön edustajaa tilalle tarkistamaan tilan olosuhteita. Paikallisyksiköllä ei ole myöskään velvollisuutta järjestää lomituspalveluja, jos maatalousyrityksen olosuhteet eivät täytä lomittajan työturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia. Tällaisessa tilanteessa maatalousyrittäjän on mahdollista siirtyä käyttämään itse järjestettyä lomitusta.

Päivitetty 29.12.2016