Lomitusrengas

Yhtenä vaihtoehtona lomituksen järjestämiselle ovat yhteistyötä lisäävät lomitusrenkaat. Lomitusrengas voi olla joko kyläkohtainen tai saman tuotantosuunnan tiloista muodostettu yhteenliittymä. Lomitusrenkaan muodostavat maatalousyrittäjät voivat ehdottaa lomittajaa itse tai paikallisyksikkö osoittaa lomittajan renkaaseen. Lomitusrenkaan voivat muodostaa myös itse järjestettyyn lomitukseen kuuluvat tilat.

Lomitusrenkaat voivat olla eri kokoisia. Tilojen lukumäärään yhdessä renkaassa vaikuttaa mm. renkaan lomittajien lukumäärä ja tilojen lomituspäivien määrä.

Lomitussolu
Uuden mallin mukaan maatalouslomitus voidaan järjestää myös väljän alueellisesti toimivissa lomitussoluissa. Yhteen lomitussoluun voi kuulua esim. 25 maatalousyrittäjää, neljä lomittajaa ja esimies. Kaikki neljä kiertävät jokaisen 25 yrittäjän lomittajina, jolloin he myös perehtyvät hyvin solunsa tiloihin. Jos lomittajalta puuttuu tarvittava taito, hän opettelee sen. Lomitussolussa lomittajat ovat aktiivisesti mukana lomitusten suunnittelussa. Ammattimaisuuden edellytyksenä on, että lomituksia riittää vuorotellen kaikilla lomitussolun tiloilla, jolloin työkuormitus on tasaista ja kokoaikaista. Solussa ei tarvita
varalomittajia muulloin kuin äkillisissä tilanteissa.

Lomitusrenkaalle tai -solulle laaditaan säännöt, joiden mukaan lomista sovitaan. Lomitusrenkaiden muodostaminen perustuu kokonaan paikallisyksikön omaan harkintaan ja renkaaseen kuuluminen on maatalousyrittäjälle vapaaehtoista.

Lomitettavien yrittäjien kannalta toiminta:

  • helpottaa lomittajien saantia vuosiloman ja sijaisavun ajaksi
  • korostaa yrittäjien omatoimisuutta ja itsenäisyyttä
  • varmistaa tilan töihin perehtyneen ja oman tilan töihin koulutetun lomittajan palvelun
  • lisää yrittäjien ja lomittajien välistä yhteistyötä ja luottamusta sekä mahdollisuuksia tilalta irrottautumiseen

Lomittajien osalta toiminta lisää myös:

  • lomitustyön mielekkyyttä ja vähentää työn rasittavuutta
  • luottamusta ja ammatin arvostusta
  • mahdollistaa kouluttautumisen ja ammattitaidon kehittämisen oman renkaan tilojen työtehtäviin
  • varmuutta työnteossa
Päivitetty 11.03.2013