Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutuksesta noin 80 prosenttia tapahtuu työpaikalla. Ammattitaitoa täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutus on ainutlaatuinen tapa yhdistää ammattiopinnot tietopuoliseen koulutukseen. Koulutustoimintaa kehitetään jatkuvasti ja se on taloudellisesti tuettua. Koulutus soveltuu niin nuorille kuin aikuisillekin. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Koulutus on tasaveroinen muiden koulutusmuotojen kanssa tähdäten perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon.

Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Niiden puoleen voi kääntyä niin opiskelijat kuin työnantajatkin.

Työnantaja tekee opiskelijan kanssa määräaikaisen työsopimuksen
Oppisopimus on ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia noudattava työsopimus, joka sitoo opiskelijaa, työnantajaa, oppilaitosta ja koulutuksen järjestäjää. Oppisopimuksen hyväksyy koulutuksen järjestäjä (käytännössä oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai vastaava tai alan oppilaitos).

Oppisopimuksessa määritellään sen voimassaoloaika, koeaika, opetussuunnitelman tai tutkinnon peruste ja palkkauksen perusteet. Sopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Oppisopimuskeskukset ja oppisopimustoimistot auttavat kaikissa oppisopimukseen liittyvissä kysymyksissä. Myös oppilaitoksista ja työvoimatoimistoista saa tietoa ja tukea oppisopimusasioissa.

Sopiva työpaikka on koulutuksen edellytys
Opiskelijalla on oltava mahdollisuus harjoitella käytännössä ammattia. Työnantajan tärkeimpiä velvollisuuksia on huolehtia opiskelijalle tutkintoon ja ammattiin soveltuvista monipuolisista työtehtävistä. Opiskelijan tehtävänä on hoitaa työtehtävänsä ja osallistua tietopuoliseen opetukseen. Opiskelijaa koskevat pääsääntöisesti samat säännöt kuin muitakin työntekijöitä.

Oppisopimuskeskus/oppisopimustoimisto yhteistyössä oppilaitoksen kanssa auttaa suunnittelemaan ja käynnistämään koulutuksen. Oppisopimuskeskus/oppisopimustoimisto sitoutuu maksamaan tietopuolisen opetuksen, opintososiaaliset edut opiskelijalle, näyttötutkinnot ja työnantajan koulutuskorvaukset. Oppisopimuskeskukset/oppisopimustoimistot myöskin seuraavat ja arvioivat koulutusta sekä luovuttavat todistukset opiskelun päätyttyä.

Oppisopimuspaikkaa voi hakea maatalouslomitusta järjestävästä paikallisyksiköstä.

Päivitetty 27.02.2013