Ammatillinen peruskoulutus

Perustutkintoon johtava koulutus
Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot, ammatilliset erityisoppilaitokset ja muut oppilaitokset. Koulutukseen haetaan yleensä ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun kautta. Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut hyväksytysti perusopetuksen (peruskoulun) tai sitä vastaavat opinnot. Ylioppilastutkinnon suorittaneille varatuille aloituspaikoille haetaan lukion päättötodistuksella.

Ammatillinen peruskoulutus johtaa perustutkintoon, joka on 120 opintoviikon laajuinen (3 vuotta). Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee yksilöllisen etenemisväylän, aiempien opintojen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan. Jos olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, voi opiskeluaika lyhentyä vähintään 30 opintoviikolla.

Ammatilliset perustutkinnot
Ammatillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen perustutkintoon. Tutkinto antaa pätevyyden alakohtaista perusosaamista edellyttäviin tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen yhdellä koulutusohjelman osoittamalla alueella. Ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan kolmivuotisia (120 ov) toisen asteen tutkintoja ja ne perustuvat perusopetuksen oppimäärään.

Koulutusohjelmat
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoitaja ja eläintenhoidon koulutusohjelma
Turkistarhaaja ja turkistalouden koulutusohjelma
Hevostalouden perustutkinto

Päivitetty 06.03.2013