Karjatalouden ammattitutkinto

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisia varten suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa toisella asteella. Näyttötutkinnossa vaadittavan ammattitaidon voi hankkia monella tavalla: valmistavassa koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa tai muussa toiminnassa.

Näyttöihin valmistava koulutus
Näyttöihin osallistuminen ei aina edellytä valmistavaan koulutukseen osallistumista. Näyttöön voi siten tulla myös suoraan työkokemuksen tai muun aikaisemmin hankitun tietopohjan perusteella. Tällöin osallistumisvalmius selvitetään ennakkoon. Näytöt suoritetaan kuitenkin yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä.

Karjatalouden ammattitutkinto, jossa suuntaudutaan maatalouslomittajaksi
Pakollinen tutkinnon osa on maatalouslomitus, sen lisäksi on suoritettava 2 valinnaista osaa. Valinnaisia osia voivat olla lypsykarjatalous, sikatalous, siipikarjatalous, erikoistunut naudanlihantuotanto, lammastalous, hevostalous, rehuntuotanto ja yrittäjyys.

Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen
Tutkinnon suorittamisessa otetaan huomioon aikaisempi osaaminen ja opiskelu- ja työtodistukset. Jos osaamiskartoituksessa todetaan, että opiskelijalla on jo tutkinnossa tai sen osassa vaadittava ammattitaito, ohjataan opiskelija suoraan näyttöön. Tutkinnon voi siis suorittaa ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista. Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi voi myös osallistua valmistavaan koulutukseen ja sen jälkeen näyttöön.

Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, mihin osa-alueisiin opiskelija tarvitsee lisää ammattitaitoa. Samalla arvioidaan kuinka paljon tarvitaan aikaa ammattitaidon täydentämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Päivitetty 27.02.2013