Lomitushallinto

Maatalouslomituspalveluiden hallinto ja organisaatio
Lomituspalvelujen johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti lomituksen toimeenpanovastuu on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Mela vastaa paikallishallinnon järjestämisestä kuntien kanssa tekemillään toimeksiantosopimuksilla. Monet kunnat hoitavat oman alueensa lisäksi yhden tai useamman muun kunnan aluetta. Näitä yhden tai useamman kunnan muodostamia alueita kutsutaan paikallisyksiköiksi. Lomituspalveluja haetaan tilan sijaintikunnan lomituspalveluja hoitavasta paikallisyksiköstä. Paikallisyksiköt löydät omasta kunnastasi tai Paikallisyksiköt-sivulla olevasta linkistä.

Maatalousyrittäjien lomitukset rahoitetaan valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistuvat kustannuksiin sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin.

Yhteistoimintaryhmä
Lomituspalvelujen onnistuminen edellyttää yhteistyötä kaikkien lomitusjärjestelmän kanssa tekemisissä olevien välillä. Kuntiin onkin perustettu paikallisia yhteistoimintaryhmiä, joissa on jäseninä lomituspalveluista vastaava kunnan vastuuhenkilö, lomittajien ja viljelijöiden edustajat sekä Mela-asiamies.

Yhteistoimintaryhmät seuraavat lomituspalveluiden toimivuutta ja käsittelevät lomitukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Yhteistoimintaryhmän perusajatuksena onkin tukea lomituksen vastuuhenkilöä päätöksenteossa. Yhteistoimintaryhmät voivat käsitellä vain lomituksen yleisiä kysymyksiä. Ne eivät voi ratkaista yksittäisten maatalousyrittäjien lomitusasioita.

Yksittäinenkin maatalousyrittäjä voi vaikuttaa kuntansa lomitusten toimivuuteen ja palvelujen kehittämiseen ottamalla yhteyttä oman paikallisyksikkönsä yhteistoimintaryhmän jäseniin ja esittämällä heille näkemyksensä.

Päivitetty 11.05.2018