Perehdyttäminen

Maatalouslomittajan tilakohtainen perehdyttäminen

Maatalousyrittäjälle on tärkeää voida viettää lomansa luottaen siihen, että hänen tilansa eläimineen, koneineen ja laitteineen on tutun ja ammattinsa osaavan lomittajan hoidossa. 

Maatalouslomittajan tilannekohtaisesta opastamisesta ennen lomitusjakson alkamista on säädetty lomituspalveluasetuksessa. Sen mukaan maatalousyrittäjän tulee antaa tarvittaessa lomittajalle opastusta lomitukseen kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Opastus on tarkoitettu lähinnä lyhyeksi tilannekartoitukseksi, joka tapahtuu juuri ennen lomitusjakson alkamista. Lisäksi maatalousyrittäjän tulee antaa lomittajalle ohjeet kotieläinten käsittelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä sekä koneiden ja laitteiden käyttämisessä.

Pelkkä opastus ei aina riitä varmistamaan lomituksen onnistumista, koska muun muassa automaatio on lisännyt lomitustyön vaativuutta. Lomittajat tarvitsevat lisäksi maatalousyrityskohtaista, pitempikestoista perehdyttämistä, jossa maatalousyrittäjä neuvoo tilalle osoitettuja lomittajia omaksumaan tilan työtehtävien ja laitteiden perusteellisen hallinnan.

Paikallisyksikön tulisi yhdessä maatalousyrittäjän kanssa huolehtia siitä, että tilalle osoitetut maatalouslomittajat saavat perehdytystä tilan lomitustehtäviin. Paikallisyksikön lomahallinto määrittelee perehdytystarpeen ja tekee suunnitelman yhdessä maatalousyrittäjän kanssa.

Perehdytyksessä paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävä maatalousyrittäjä neuvoo lomittajaa omaksumaan tilan työtehtävien ja laitteiden perusteellisen hallinnan. Tarkoitus on, että maatalousyrittäjät voisivat perehdyttää yrityksessään niitä lomittajia, jotka pääasiassa tulisivat työskentelemään kyseisellä tilalla. Maatalousyrityskohtainen perehdytys on tarpeen etenkin pitkälle automatisoiduilla tiloilla sekä sellaisilla tiloilla, joilla lomittaja työskentelee yksin.

Tavoitteena on vahvistaa lomitustyön laatua. Luotettavat ja laadukkaat lomituspalvelut ovat erityisen tärkeitä silloin, kun maatalousyrityksessä toimivat maatalousyrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilomalla tai kun yrityksessä on vain yksi maatalousyrittäjä.

Päivitetty 20.01.2016