Järjestäminen

Lomituspalveluja haetaan asuinkunnan lomituspalveluja hoitavasta paikallisyksiköstä. Paikallisyksiköiden yhteystiedot löydät omasta kunnastasi tai sivulta Yhteystiedot. Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö hän lomituksensa itsenäisesti. Itse järjestetystä lomituksesta paikallisyksikkö maksaa korvauksen palvelun tuottajalle.

Paikalliset lomitustoimet kunnissa
Kunnallisessa lomituksessa lomituspalveluja kunnan alueella hoitava paikallisyksikkö palkkaa riittävän määrän lomittajia ja hoitaa yrittäjän puolesta lomituksen järjestämisen. Paikallisyksiköt hoitavat lomituspalvelujen käytännön järjestelyt joko oman tai myös useamman muun kunnan alueella. Mela on tehnyt kuntien kanssa toimeksiantosopimukset paikallisyksiköistä.

Paikallisyksikön lomittajat
Paikallisyksikön lomittajat ovat vakinaisia ja määräaikaisia lomittajia, jotka hoitavat suurimman osan lomituksista. Paikallisyksikkö huolehtii lomittajiensa täydennyskoulutuksesta ja sijoittamisesta työtehtäviin.

Maatalousyrittäjän suosittelema lomittaja
Paikallisyksikkö voi palkata lomitusta tekemään jossakin tapauksessa  myös maatalousyrittäjän suositteleman henkilön tai maatalousyrittäjän perheenjäsenen. Tällaiset itse ehdotetut lomittajat ovat aina paikallisyksikön työnjohdon alaisia, ja heitä koskevat samat työtaitovaatimukset kuin kunnan lomittajiakin. Perheenjäsenlomittaja on oikeutettu samoihin etuuksiin kuin kunnan muutkin lomittajat. Maatalousyrittäjän ehdottama lomittaja ei voi lomittaa maksullisessa lomituksessa.

Yleensä lomittajan tulisi olla täysi-ikäinen. Alle 18-vuotias henkilö ei voi tehdä kaikkia samoja töitä, mitä täysi-ikäinen ammattitaitoinen maatalouslomittaja. Lisäksi alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskee oma tarkennettu lainsäädäntönsä työtehtävistä ja työajoista.

Päivitetty 04.01.2016