EU:n maatalousalan valtiontukisäädökset

Suomen lomitusjärjestelmän on noudatettava Euroopan unionin kilpailupolitiikkaan kuuluvia valtiontukisääntöjä.

Lomituspalveluja ei saa myöntää komission asetuksessa (maatalousalan ryhmäpoikkeusasetus) 702/2014 tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle tai yritykselle, jolla on komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys. Epäselvissä lomituspalveluiden myöntämistä koskevissa tilanteissa on syytä ottaa yhteyttä Melaan.

Päivitetty 01.12.2015