Milloin vanhuuseläkkeelle?

Eläkkeelle ei tarvitse jäädä vielä silloin, kun oman ikäluokan mukainen alin vanhuuseläkeikä täyttyy. Jos jäät vanhuuseläkkeelle myöhemmin, eläkkeeseen tulee lykkäyskorotus 0,4 % jokaista myöhennettyä kuukautta kohden.

Päätöksen itselle sopivasta vanhuuseläkkeen alkamisajasta jokainen tekee itse, mutta Mela ja paikalliset asiamiehet antavat neuvoja päätöksen tueksi.

Itselle sopivaa ajankohtaa harkittaessa kannattaa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin:

  • Lykkäyskorotuksen määrä on sitä suurempi, mitä myöhemmin jäät vanhuuseläkkeelle.
  • Mitä aikaisemmin jäät eläkkeelle, sitä pidempään sitä ehditään maksaa.
  • Osittainen vanhuuseläke on vaihtoehto ja sen voi ottaa oman eläkeiän täyttämisen jälkeenkin.
  • Pakolliset MYEL- ja MATA-vakuutukset päättyvät vanhuuseläkkeen alkaessa. Vakuutuksia voi jatkaa vapaaehtoisina.
  • MYEL-vanhuuseläkkeen saajalla ei ole oikeutta lomituspalveluihin.
  • Vanhuuseläkkeen myöntäminen voi vaikuttaa myös muihin sosiaalietuuksiin (esimerkiksi sairauspäiväraha- ja työttömyysetuuksiin).
  • Puolison ja yrityksen tilanne kokonaisuutena.

Omaa eläkeikää ei tarvitse valita eikä ilmoittaa etukäteen. Riittää, kun eläkkeen alkamisajankohta ilmenee hakemuksesta.

Voit täyttää sähköisen vanhuuseläkehakemuksen tunnistautumalla Melan asiointipalveluihin.

Päivitetty 30.12.2016