Lykätty vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle ei tarvitse jäädä heti, kun oman ikäluokkasi mukainen alin vanhuuseläkeikä täyttyy. Voit jäädä vanhuuseläkkeelle myöhemminkin, jolloin eläkkeeseen lisätään lykkäyskorotus.

Lykkäyskorotuksen määrä on 0,4 % jokaista myöhennettyä kuukautta kohden oman ikäluokan mukaisesta alimmasta vanhuuseläkeiästä laskettuna. Vanhuuseläkkeen lykkääminen yhdelle vuodella korottaa eläkkeen määrää 4,8 %.

Lykkäyskorotus lasketaan paitsi siihen eläkkeeseen, jonka olet ansainnut ennen oman ikäluokkasi mukaisen alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä, myös sen jälkeen ansaittuun eläkkeeseen vanhuuseläkkeen alkamiseen asti.

Lykkäyskorotus lasketaan vasta uusien säännösten voimaantulosta 1.1.2017 alkaen. Oikeutta lykkäyskorotukseen ei kuitenkaan ole työttömyysetuuden maksamisajalta eikä eläkkeen rinnalla karttuneen uuden eläkkeen osalta.

Päivitetty 30.12.2016