Jos saat jo muuta eläkettä

Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi automaattisesti ilman eri hakemusta.

Muutos vanhuuseläkkeeksi tapahtuu

  • 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma on sattunut vuonna 2006 tai aikaisemmin
  • 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma on sattunut vuosina 2007–2016
  • oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma sattuu vuonna 2017 tai myöhemmin.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, on tästä työstä karttunutta eläkettä haettava erikseen. Eläke voidaan myöntää aikaisintaan samasta ajankohdasta lukien, josta työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Luopumistuki
Luopumistuen perusmäärä muuttuu vanhuuseläkkeeksi automaattisesti ilman eri hakemusta.

Muutos vanhuuseläkkeeksi tapahtuu

• 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos luopuminen on tapahtunut vuonna 2006 tai aikaisemmin
• 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos luopuminen on tapahtunut vuonna 2007 tai sen jälkeen.

Muutos koskee vain luopumistuen perusmäärää. Täydennysosan maksaminen voi jatkua vanhuuseläkkeen rinnalla 65 vuoden ikään asti. Täydennysosan maksaminen päättyy kuitenkin jo ennen 65 vuoden ikää, jos sinulle myönnetään sitä ennen vanhuuseläke jonkin muun kuin MYELin perusteella.  Muun lain mukaista vanhuuseläkettä kannattaa hakea, jos sen määrä on suurempi kuin täydennysosan määrä.

Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan osa-aikaeläkkeen saajan on haettava vanhuuseläkettä erikseen. Vanhuuseläkettä voi hakea aikaisintaan oman ikäluokan mukaisesta alimmasta vanhuuseläkeiästä.  Osa-aikaeläke päättyy vanhuuseläkkeen alkaessa, ellei se ole päättynyt jo aikaisemmin.

Osittainen vanhuuseläke
Vanhuuseläkettä on haettava myös osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen. Vanhuuseläkettä voi hakea aikaisintaan oman ikäluokan mukaisesta alimmasta vanhuuseläkeiästä. Osittainen vanhuuseläke päättyy vanhuuseläkkeen alkaessa.

Päivitetty 30.12.2016