Ansiotyö eläkkeellä ollessa

Vanhuuseläkkeen rinnalla on mahdollista työskennellä ilman rajoituksia. Vanhuuseläkeaikana tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 68 vuoden iän täyttämiseen saakka. Myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,5 %.

Vapaaehtoinen vakuutus
Pakollinen MYEL-vakuutus ei voi olla voimassa vanhuuseläkkeen rinnalla.  Jos maatalousyrittäjätoimintasi jatkuu vanhuuseläkkeen rinnalla, voit halutessasi kartuttaa uutta eläkettä vapaaehtoisella MYEL-vakuutuksella niin pitkään kuin MYEL-toiminta jatkuu, enintään kuitenkin 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka.

MYEL-vakuutus on vanhuuseläkkeen rinnalla aina vapaaehtoinen, myös silloin kun vanhuuseläkkeen on myöntänyt jokin toinen eläkelaitos.  Myöskään sillä ei ole merkitystä, vaikka toisen laitoksen maksama eläke ei sisältäsi MYELin osuutta.

Myös vapaaehtoinen MYEL-vakuutus kartuttaa uutta eläkettä 1,5 % vuodessa. Vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen uuden eläkkeen voit saada maksuun aikaisintaan 68 vuoden iästä lukien.

MATA-vakuutus
Maatalousyrittäjätoiminnan jatkuessa kannattaa harkita MATA-vakuutuksen ottamista. Myös MATA-vakuutus on vanhuuseläkkeen rinnalla vapaaehtoinen ja se antaa turvaa työssä sattuvien tapaturmien ja työstä johtuvien ammattitautien varalle. Voit ottaa vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen vaikka et ottaisi vapaaehtoista MYEL-vakuutusta ja toisinpäin.

Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen rinnalle voit ottaa vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen myös vapaa-ajalle.

Päivitetty 30.12.2016