Työuraeläke

Työuraeläke on uusi eläkemuoto, jota koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä.

Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on tehnyt vähintään 38 vuotta - säännöksen sanamuodon mukaisesti - rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä.

Laissa on lueteltu erikseen tekijöitä, joista ainakin yhden tulee täyttyä, jotta työskentelyn voidaan katsoa olleen rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa. Maatalousyrittäjillä arviointi tehdään samoin perustein, mutta lisätekijänä otetaan huomioon jatkuva ympärivuorokautinen kuormittava sidonnaisuus tuotantoeläimiin. Pitkän ja raskaan työuran lisäksi työuraeläkkeen saaminen edellyttää sairauden aiheuttamaa työkyvyn heikentymää.

Työuraeläkkeen saaminen edellyttää, että työskentely on jatkunut eläkkeen alkamiseen asti tai ainakin lähelle sitä (päättynyt enintään vuotta aikaisemmin). Eläkkeen maksaminen edellyttää, että ansiot jäävät ja pysyvät alle sen rajan, joka koskee kaikkia työkyvyttömyyseläkkeensaajia yleisesti (737,45 e/kk vuoden 2018 tasossa ilmaistuna).

Työuraeläkkeen määrä vastaa pääsääntöisesti työkyvyttömyyseläkkeen määrää. Karttunut eläke otetaan huomioon eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun asti ja eläke myönnetään ilman tulevan ajan osuutta.

Työuraeläkettä koskevat säännökset tulevat käytännössä sovellettavaksi vuonna 2018 ja eläke voi alkaa 1.2.2018 tai sen jälkeen. Näin sen vuoksi, ettei työuraeläkettä voida myöntää enää alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen. Vuonna 2018 työuraeläkkeeseen voi olla oikeutettu vuonna 1955 syntynyt henkilö, jolle työuraeläkettä voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden ajan ennen sen muuttumista vanhuuseläkkeeksi.

Päivitetty 02.02.2018