Vakuutus eläkkeen rinnalla

Jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu myös eläkkeellä ollessa, eläkkeensaaja voi jatkaa MYEL-vakuutuksessa. Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät.

MYEL-vakuutus
Eläkkeen myöntämisen yhteydessä MYEL-vakuutus päätetään eläketapahtumaan eli työkyvyttömyyden alkamispäivään. Vakuutusmaksut peritään MYEL-vakuutuksen päättymiseen saakka ja mahdollisesti liikaa perityt vakuutusmaksut palautetaan eläkkeensaajalle automaattisesti ilman eri pyyntöä.

Uusi vakuutus kartuttaa uutta eläkettä
Eläkkeensaajalle voidaan tehdä uusi MYEL-vakuutus jäljellä olevan työpanoksen mukaisella työtulolla, jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu edelleen. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Vakuutus on pakollinen, jos MYELin edellytykset täyttyvät. Jos vakuuttamisen edellytykset eivät täyty, vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Uudesta vakuutuksesta karttunutta eläkettä voi hakea aikaisintaan siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Vakuutus kuntoutustuen päätyttyä
Jos MYEL-vakuutus on päättynyt kuntoutustuen alkaessa, eläkkeensaajan tulee ottaa uusi MYEL-vakuutus kuntoutustuen päätyttyä, jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu edelleen. Siinä tapauksessa, että MYEL-työtuloa on alennettu kuntoutustuen alkaessa, eläkkeensaajan tulee huolehtia sen tarkistamisesta oikealle tasolle kuntoutustuen päätyttyä.

MATA-vakuutus
Työajan MATA-vakuutus on voimassa 30 päivää sen jälkeen, kun eläkkeensaaja on saanut myönteisen eläkepäätöksen, kuitenkin enintään 37 päivää päätöksen postituspäivästä. Myös vapaa-ajan MATA-vakuutuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

Jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla niin, että MYELin edellytykset täyttyvät, jatkuu MATA-vakuutus automaattisesti pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla.

Vapaaehtoinen MATA-vakuutus
Jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, mutta pakollisen vakuuttamisen edellytykset eivät täyty, Melasta voi ottaa vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen työvahinkojen varalle. Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen ottaminen ei edellytä vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen ottamista eikä päinvastoin.

Vapaa-ajan vakuutus
Henkilö, jolla on työajan MATA-vakuutus työvahinkojen varalle joko pakollisena tai vapaaehtoisena, voi ottaa vakuutuksen myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia varten.

Päivitetty 30.12.2016