Työkyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi

  • 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma on sattunut vuonna 2006 tai aikaisemmin
  • 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma on sattunut vuosina 2007–2016
  • oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma sattuu vuonna 2017 tai myöhemmin.

 

Päivitetty 30.12.2016