Työkyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi

  • 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma on sattunut vuonna 2006 tai aikaisemmin
  • 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma on sattunut vuosina 2007–2016
  • oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläketapahtuma sattuu vuonna 2017 tai myöhemmin.

Uuden eläkkeen karttuminen
Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Uuden eläkkeen voi saada hakemuksesta maksuun aikaisintaan siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.  

 

Päivitetty 30.01.2018