Eläkkeen muodostuminen

MYEL-eläke määräytyy MYEL-työtulojen perusteella. Sitä laskettaessa otetaan huomioon kaikki vakuutuksen voimassaoloaikana olleet työtulot, ei pelkästään viimeistä työtuloa.

Eläkettä laskettaessa otetaan huomioon myös muusta yrittäjätoiminnasta otetun YEL-vakuutuksen työtulot sekä yksityisen sektorin työsuhteista kertyneet palkkatulot. Myös kunnan, valtion ja muun julkisen alan palveluksesta karttunut eläke voi olla mukana Melan eläkelaskelmassa. Joissakin tapauksissa julkisen alan eläkelaitos antaa päätöksen erikseen.

Eläkkeessä otetaan huomioon myös eläketapahtuman ja oman ikäluokan mukaisen alimman vanhuuseläkeiän välinen aika (niin sanottu tuleva aika).

Eläkkeen määrään vaikuttaa
Eläkkeen määrä riippuu siitä, minkä ikäinen eläkkeensaaja on eläkkeelle jäädessään, kuinka kauan hän on ehtinyt olla vakuutettuna ja kuinka suuria hänen MYEL-työtulonsa sekä muut ansionsa ovat olleet.

Ei yhteensovitusta
Työeläkkeiden yhteensovitus ei enää vähennä eri alojen töistä karttuneiden eläkkeiden yhteismäärää. Nyt kaikista töistä karttuneet ansioeläkkeet lasketaan yhteen vähentämättöminä. Valtion ja kunnan eläkkeissä yhteensovitus voi kuitenkin edelleen vaikuttaa eläkkeen määrään ennen vuotta 2005 ansaitun eläkkeen osalta.

Vähennettävät ansionmenetyskorvaukset
Jos eläkkeensaajalle maksetaan ansionmenetyskorvausta liikenne-, tapaturma- tai muun ensisijaisen korvausjärjestelmän perusteella, korvaus vähennetään työeläkkeen määrästä.

Päivitetty 30.12.2016