Eläkkeen hakeminen

Työkyvyttömyyseläkettä on aina haettava. Työeläkelaitoksilla ja Kelalla on yhteinen lomake työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten. Maatalousyrittäjän on lisäksi annettava selvitystä työstään ja yrityksensä olosuhteista erillisellä liitelomakkeella (TM-lomake). Lääketieteellinen selvitys työkyvyn arviointia varten annetaan hoitavan lääkärin kirjoittamalla B-lääkärintodistuksella.

Mela-asiamies auttaa ja neuvoo eläkehakemuksen tekemisessä. Hänellä on myös hakemiseen tarvittavat lomakkeet. Myös Melasta saa ohjeita hakemuksen tekemiseen.

Yksi hakemus riittää kaikkia samanaikaisesti haettavia työeläkkeitä ja kansaneläkettä varten. Jos hakemus täytetään asiamiehen vastaanotolla, hän lähettää hakemuksesta jäljennöksen Kelaan. Jos hakemus täytetään Kelan toimistossa, se lähetetään sieltä asianomaiseen eläkelaitokseen.

Ulkomaan eläkkeen hakeminen
Suomessa asuvat voivat hakea ulkomailla ansaittua eläkettä samalla kun hakevat eläkettä Suomesta. Hakemuslomakkeella ilmoitetaan ulkomailla työskentelystä tai asumisesta. Varsinaisen hakemuslomakkeen lisäksi on täytettävä U-liite.

Päivitetty 28.09.2016