Eläkkeen hakeminen

Työkyvyttömyyseläkettä on aina haettava. Työeläkelaitoksilla ja Kelalla on yhteinen lomake työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten. Maatalousyrittäjän on lisäksi annettava selvitystä työstään ja yrityksensä olosuhteista erillisellä liitelomakkeella (TM-lomake). Lääketieteellinen selvitys työkyvyn arviointia varten annetaan hoitavan lääkärin kirjoittamalla B-lääkärintodistuksella.

Mela-asiamies auttaa ja neuvoo eläkehakemuksen tekemisessä. Hänellä on myös hakemiseen tarvittavat lomakkeet. Myös Melasta saa ohjeita hakemuksen tekemiseen.

Yksi hakemus riittää kaikkia samanaikaisesti haettavia työeläkkeitä ja kansaneläkettä varten. Jos hakemus täytetään asiamiehen vastaanotolla, hän lähettää hakemuksesta jäljennöksen Kelaan. Jos hakemus täytetään Kelan toimistossa, se lähetetään sieltä asianomaiseen eläkelaitokseen.

Työeläkettä voi hakea myös osatyökyvyttömyyseläkkeenä, jos työkyky on heikentynyt osittain. Osaeläkkeestä voidaan antaa myös ennakkopäätös, joka on voimassa yhdeksän kuukautta. Ennakkopäätöksen jälkeen osaeläkettä voi hakea maksuun siinä vaiheessa, kun on vähentänyt työtä ja ansiot ovat alentuneet vähintään 40 % entisestä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkettä ei voi saada kansaneläkkeenä.

Ulkomaan eläkkeen hakeminen
Suomessa asuvat voivat hakea ulkomailla ansaittua eläkettä samalla kun hakevat eläkettä Suomesta. Hakemuslomakkeella ilmoitetaan ulkomailla työskentelystä tai asumisesta. Varsinaisen hakemuslomakkeen lisäksi on täytettävä U-liite.

Kuntoutustuen jatkohakemus
Jos kuntoutustuen päättyessä ei vielä kykene palaamaan työhön, voi hakea eläkkeen jatkamista täyttämällä Melan nettisivuilta löytyvän lomakkeen Kuntoutustuen jatkaminen. Lisäksi tulee hankkia terveydentilasta uusi B-lääkärinlausunto, joka on kustannettava itse.

Osaeläke täydeksi
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva voi hakea eläkkeensä muuttamista täydeksi eläkkeeksi, mikäli työkyky on edelleen heikentynyt. Täyden eläkkeen saamisen edellytyksenä on, että muutos terveydentilassa kestää vähintään vuoden.

Päivitetty 08.02.2018