Eläkkeen alkaminen

Eläkkeen hakija on tavallisesti 300 päivää sairausvakuutuksen päivärahalla ennen työkyvyttömyyseläkettä. Eläke alkaa vasta tämän päivärahakauden päätyttyä.

Jos eläkkeen hakija ei ole saanut tai hakenut sairauspäivärahaa tai kyseessä on osatyökyvyttömyyseläke, eläke alkaa työkyvyttömäksi tuloa seuraavan kuukauden alusta.

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta, pätevästä syystä pitemmältäkin ajalta.

Eläkkeellä ollessa karttunut eläke
Työkyvyttömyyseläkkeellä tehdystä MYEL-työstä karttunut eläke lisätään hakemuksesta vanhuuseläkkeeseen. Lue lisää ansiotyöstä vanhuuseläkkeellä ollessa Vanhuuseläke-sivulta.

Päivitetty 08.02.2018