Eläkkeen alkaminen

Eläkkeen hakija on tavallisesti 300 päivää sairausvakuutuksen päivärahalla ennen työkyvyttömyyseläkettä. Eläke alkaa vasta tämän päivärahakauden päätyttyä.

Jos eläkkeen hakija ei ole saanut tai hakenut sairauspäivärahaa tai kyseessä on osatyökyvyttömyyseläke, eläke alkaa työkyvyttömäksi tuloa seuraavan kuukauden alusta.

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta, pätevästä syystä pitemmältäkin ajalta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeestä voi saada ennakkopäätöksen, joka on voimassa yhdeksän kuukautta.

Osaeläke täydeksi
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva voi hakea eläkkeensä muuttamista täydeksi eläkkeeksi, mikäli työkyky on edelleen heikentynyt. Täyden eläkkeen saamisen edellytyksenä on, että muutos terveydentilassa kestää vähintään vuoden.

Eläkkeellä ollessa karttunut eläke

Työkyvyttömyyseläkkeellä tehdystä MYEL-työstä karttunut eläke lisätään hakemuksesta vanhuuseläkkeeseen.

Vanhuuseläkkeen alkaessa MYEL-vakuutus päättyy. Vanhuuseläkkeen aikana eläkkeensaaja voi kuitenkin jatkaa maatalousyrittäjätoimintaa rajoituksetta. Työskentelystä karttuu uutta eläkettä vain, jos eläkkeensaaja ottaa uuden MYEL-vakuutuksen. Vanhuuseläkkeen rinnalla MYEL-vakuutus on aina vapaaehtoinen. Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen lisäksi eläkkeensaaja voi ottaa työtapaturmien ja ammattitautien varalle vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen ja sen rinnalle vielä vapaa-ajan vakuutuksen korvaamaan vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia.

Vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä karttunut uusi eläke maksetaan hakemuksesta aikaisintaan 68 vuoden iässä.

Päivitetty 30.12.2016