Ansiotyö eläkkeellä ollessa

Voit tehdä jonkin verran ansiotyötä eläkkeellä ollessasi. Vähäiset ansiot eivät vaikuta työkyvyttömyyseläkkeesi.

Määräaikainen ansiotuloraja
Kaikki työkyvyttömyyseläkkeen saajat voivat tehdä ansiotyötä rajoituksetta 784,52 euron (v. 2019) kuukausirajaan saakka. Tämä ansioraja koskee sekä täyttä että osaeläkettä saavia samoin kuin kuntoutustuella olevia. Ansiorajan tarkoituksena on edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluuta ja se perustuu määräaikaiseen lakiin, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2020.

Henkilökohtainen ansiotuloraja
Eläkkeen aikaiset ansiot voivat nousta yli 784,52 euron kuukausirajan, jos henkilökohtainen ansiotuloraja on sitä suurempi. Henkilökohtainen ansiotuloraja perustuu niihin työtuloihin ja palkkoihin, jotka ovat olleet eläkkeen perusteena. Täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä ja täyden eläkkeen suuruisessa kuntoutustuessa se on 40 prosenttia siitä määrästä, joka on ilmoitettu eläkelaskelmalla tulevan ajan ansioiden perusteena. Osatyökyvyttömyyseläkkeessä ja osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruisessa kuntoutustuessa vastaava määrä on 60 %. Voit tarkistaa ansiotulorajan tarvittaessa Melasta.

Ansioina otetaan huomioon
Palkan lisäksi ansiotulona otetaan huomioon maatalous- ja muusta yrittäjätoiminnasta saadut tulot. Maatalousyrittäjä- ja yrittäjätoiminnan osalta kuukausikohtaiseksi ansioksi katsotaan MYEL/YEL-vakuutuksen vuosityötulon kahdestoistaosa.

Eläke keskeytetään ylityksen ajaksi
Jos ansiot ylittävät 784,52 euroa kuukaudessa tai sitä suuremman henkilökohtaisen ansiotulorajan, eläke voidaan jättää lepäämään siihen asti, kunnes ansiot taas jäävät ansiotulorajan alapuolelle. Eläke voi olla keskeytettynä enintään kaksi vuotta. Jos ansiot vielä senkin jälkeen ylittävät rajan, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan keskeytyksen alusta lukien. Täysi eläke voidaan muuttaa myös osatyökyvyttömyyseläkkeeksi.

Ilmoitusvelvollisuus
Ilmoita meille, jos laajennat tilan toimintaa tai ansiotulosi ylittävät ansiotulorajan. Jos saamme tiedon eläkkeen maksamisen estävästä seikasta vasta jälkikäteen, joudumme perimään aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisin.

Uuden eläkkeen karttuminen
Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Uuden eläkkeen voi saada hakemuksesta maksuun aikaisintaan siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Päivitetty 28.12.2018