Työkyvyttömyyseläke

Kun pitkäaikainen työkyvyttömyys aiheuttaa ansiotulojen menetyksen joko kokonaan tai osittain vähintään vuoden ajaksi, toimeentulo turvataan työkyvyttömyyseläkkeellä. Kuntoutus on kuitenkin ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Mela selvittää eläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä eläkkeenhakijan oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotiaalle. Työkyvyttömyyseläkettä ei voida enää myöntää henkilölle, joka on täyttänyt oman ikäluokkansa mukaisen alimman vanhuuseläkeiän.

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat

  • kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
  • osakuntoutustuki
  • täysi työkyvyttömyyseläke (myönnetään toistaiseksi)
  • osatyökyvyttömyyseläke.

Kuntoutus ennen työkyvyttömyyseläkettä
Maatalousyrittäjällä on oikeus työeläkelain mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen, jos työkyvyttömyys uhkaa lähimmän viiden vuoden kuluessa ja kuntoutus on tarkoituksenmukaista. MYEL-kuntoutuksen tavoitteena on auttaa yrittäjää jatkamaan työssä pitempään tai palaamaan työkyvyttömyyseläkkeeltä takaisin työhön.

Eläkkeenhakijan kuntoutusmahdollisuudet on selvitettävä aina ennen eläkkeen myöntämistä. Periaatteessa velvollisuus kuntoutusarvion tekemisestä on hoitavalla lääkärillä. Sairauspäiväraha-aikana kuntoutustarvetta arvioidaan myös Kelassa. Mela selvittää eläkkeenhakijan oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen eläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos eläkkeenhakijalla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, Mela antaa eläkkeenhakijalle siitä ennakkopäätöksen, joka on voimassa 9 kuukautta.

Päivitetty 30.12.2016