Työkyvyttömyyseläke

Kun pitkäaikainen työkyvyttömyys aiheuttaa ansiotulojen menetyksen joko kokonaan tai osittain vähintään vuoden ajaksi, toimeentulo turvataan työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, joka on täyttänyt 18 vuotta mutta ei vielä ikäluokkansa alinta vanhuuseläkeikää. Jos maatalousyrittäjä on täyttänyt oman ikäluokkansa mukaisen alimman vanhuuseläkeiän, myönnetään hänelle työkyvyttömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläke. 

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat

  • kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
  • osakuntoutustuki
  • täysi työkyvyttömyyseläke (myönnetään toistaiseksi)
  • osatyökyvyttömyyseläke.

Kuntoutus ennen työkyvyttömyyseläkettä
Kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Maatalousyrittäjällä on oikeus työeläkelain mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen, jos työkyvyttömyys uhkaa lähimmän viiden vuoden kuluessa ja kuntoutus on tarkoituksenmukaista. MYEL-kuntoutuksen tavoitteena on auttaa yrittäjää jatkamaan työssä pitempään tai palaamaan työkyvyttömyyseläkkeeltä takaisin työhön.

Eläkkeenhakijan kuntoutusmahdollisuudet on selvitettävä aina ennen eläkkeen myöntämistä. Periaatteessa velvollisuus kuntoutusarvion tekemisestä on hoitavalla lääkärillä. Sairauspäiväraha-aikana kuntoutustarvetta arvioidaan myös Kelassa. Mela selvittää eläkkeenhakijan oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos eläkkeenhakijalla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, Mela antaa eläkkeenhakijalle siitä ennakkopäätöksen, joka on voimassa 9 kuukautta.

Päivitetty 29.01.2018