Oikeus eläkkeeseen

Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen
Jos leskellä on tai oli ollut edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi, ainoa leskeneläkkeen saamisen edellytys on, että avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta.

Jos leskellä ja edunjättäjällä ei ollut yhteistä lasta, on leskellä oikeus perhe-eläkkeeseen, jos

  • avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta
  • leski oli avioliiton solmimishetkellä alle 50-vuotias (tätä edellytystä ei sovelleta naisleskeen, jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990)
  • avioliitto oli kestänyt vähintään viisi vuotta ja
  • leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai pitkäaikaisesti työkyvytön.

Avopuolisolla ei ole oikeutta MYEL:n mukaiseen perhe-eläkkeeseen. Sen sijaan entinen puoliso voi saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä maksoi hänelle elatusapua.

Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen
Alle 18-vuotiaalla lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen. Paitsi edunjättäjän omalla lapsella, eläkkeeseen on oikeus myös sellaisella lesken lapsella, joka edunjättäjän kuollessa asui tämän ja lesken yhteisessä taloudessa.

Jos lapsi on jo täyttänyt 18 vuotta, hänellä ei ole oikeutta työeläkejärjestelmästä maksettavaan lapseneläkkeeseen. Sen sijaan tapaturmavakuutus- ja Kelan perhe-eläkejärjestelmästä lapseneläkettä voidaan maksaa 18 vuotta täyttäneelle opiskelevalle lapselle.

Päivitetty 28.10.2015