Muutokset perhe-eläkkeessä

Perhe-eläkkeen määrässä voi tapahtua muutoksia sen maksamisaikana.

Lapsi täyttää 18 vuotta
Edunsaajien piirissä tapahtuva muutos aiheuttaa sen, että eläke jaetaan uudelleen jäljellejääneiden edunsaajien kanssa. Näin käy esimerkiksi, kun joku lapsista täyttää 18 vuotta. Silloin perhe-eläke jaetaan uudelleen lesken ja niiden lasten kesken, jotka vielä sen jälkeenkin ovat edunsaajina.

Muut korvaukset
Perhe-eläkkeessä otetaan huomioon saman kuolemantapauksen johdosta mahdollisesti maksettavat liikenne-, tapaturma- ja muut ns. ensisijaisista järjestelmistä maksettavat korvaukset. Jos näiden järjestelmien maksamissa korvauksissa tapahtuu muutoksia, ne voivat heijastua myös työeläkelakien perusteella maksettavaan perhe-eläkkeeseen.

Lesken oma eläke
Leskelle myönnettävä oma eläke voi vaikuttaa hänelle maksettavan perhe-eläkkeen määrään.

Oikeus leskeneläkkeeseen päättyy, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta.

Päivitetty 28.10.2015