Muut korvaukset

Jos saman kuoleman perusteella maksetaan liikenne-, tapaturma- tai sotilastapaturmalainsäädäntöön perustuvaa korvausta, vähentävät nämä työeläkelakien mukaisten perhe-eläkkeiden määrää.

Päivitetty 28.10.2015