Lesken oma eläke

Lesken omat eläkkeet vaikuttavat
Lesken omat eläkkeet voivat vähentää hänelle maksettavan perhe-eläkkeen määrää. Vähennyksen tarkoituksena on mitoittaa leskeneläke vastaamaan kuolemasta aiheutuvaa taloudellista menetystä. Joissakin tapauksissa voi käydä niin, ettei eläkettä jää maksettavaksi lainkaan lesken omien tulojen vuoksi.

Jos leski ei vielä eläkkeellä
Jos leski on alle 65-vuotias eikä ole vielä eläkkeellä, otetaan hänen eläkkeensä vähennystä tehtäessä huomioon laskennallisesti. Joissakin tilanteissa vähennys voidaan tehdä lesken saamien todellisten ansiotulojen ja niiden johdosta maksettavien etuuksien perusteella.

Jos edunsaajina on myös lapsia, tehdään vähennys yleensä vasta sitten, kun viimeinenkin lapseneläkkeen saajista on täyttänyt 18 vuotta.

Jos leski on yksin edunsaajana, maksetaan leskeneläkettä vähentämättömänä kuuden kuukauden ajan ja vähennys tehdään vasta seitsemännen kuukauden alusta lukien.

Leski jo eläkkeellä tai täyttänyt 65 vuotta
Jos leski sai puolisonsa kuollessa omaa eläkettä tai oli jo täyttänyt 65 vuotta, tehdään vähennys heti leskeneläkkeen alkamisesta lukien.

Päivitetty 28.10.2015