Eläkkeen määräytyminen

Edunjättäjän eläke
Jos edunjättäjä oli jo eläkkeellä, määräytyy perhe-eläkkeen suuruus pääsääntöisesti edunjättäjän saaman eläkkeen perusteella. Jos edunjättäjä sai osatyökyvyttömyyseläkettä, määräytyy perhe-eläke täyden työkyvyttömyyseläkkeen perusteella.

Jos edunjättäjä ei ollut vielä jäänyt eläkkeelle, määräytyy perhe-eläkkeen suuruus sen eläkkeen perusteella, joka edunjättäjälle olisi myönnetty, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.

On myös mahdollista, että edunjättäjä sai eläkettä osittain tai vain osasta toimintoja. Tällöin perhe-eläkkeessä otetaan huomioon edunjättäjälle jo maksettu ja vielä myöntämätön eläke.

Lesken ja lasten eläkkeet
Kun edunjättäjän eläke on määritelty joko maksetun eläkkeen perusteella tai laskennallisesti, määritellään siitä lapseneläkkeiden yhteismäärä ja leskelle maksettavan eläkkeen määrä seuraavasti:

Lasten lukumäärä01234 tai enemmän
Leskeneläke6/126/125/123/122/12
Lapseneläkkeet-4/127/129/1210/12
Yhteensä6/1210/1212/1212/1212/12

Lesken ja lapsille maksettavien eläkkeiden yhteismäärä ei voi koskaan olla suurempi kuin se eläke, joka edunjättäjälle itselleen olisi maksettu.

Jos eläkkeeseen oikeutettuja lapsia on kaksi tai enemmän, jaetaan lapseneläke heidän kesken tasan. Kun edunsaajien piirissä tapahtuu muutoksia, jaetaan perhe-eläke uudelleen jäljellejääneiden edunsaajien kesken edellä olevan taulukon mukaisesti.

Päivitetty 02.01.2017