Eläkkeen hakeminen

Perhe-eläkettä on haettava erikseen. Edunjättäjälle maksettu MYEL-eläke ei muutu perhe-eläkkeeksi automaattisesti.

Työeläkejärjestelmällä ja Kelalla on yhteinen perhe-eläkehakemus ja eläkettä haetaan kummastakin järjestelmästä samalla lomakkeella. Hakemuksen voi täyttää joko Mela-asiamiehen luona tai Kelan toimistossa.

Ryhmähenkivakuutuskorvaus
Perhe-eläkehakemuksen yhteydessä kannattaa selvittää lisäksi, onko edunsaajilla oikeus myös ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

Päivitetty 28.10.2015