Perhe-eläke

MYEL-perhe-eläkkeen saavat MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen leski ja alle 18-vuotiaat lapset.

Perhe-eläke voidaan myöntää, vaikka MYEL-vakuutus olisi päättynyt jo aikaisemmin eläkkeellejäämisen tai muun syyn vuoksi. Edunjättäjän iällä ei ole merkitystä.

Mikäli edunjättäjän kuolema johtui tapaturmasta tai ammattitaudista, Mela voi maksaa myös MATA-tapaturma- ja ammattitautivakuuksen mukaista perhe-eläkettä. MYEL-perhe-eläke ja MATA-perhe-eläke eroavat eräiltä osin toisistaan.

Päivitetty 02.01.2017