Eläkkeen päättyminen

Osittainen vanhuuseläke jatkuu niin pitkään kunnes sen jälkeen myönnetään työkyvyttömyys-, työura- tai vanhuuseläke. Sen jälkeen, kun kolme kuukautta on kulunut eläkkeen myöntämisestä, sitä ei voi enää peruuttaa.

Osittainen vanhuuseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi missään vaiheessa, ei oman ikäluokan mukaisen vanhuuseläkeiän täyttyessä eikä myöhemminkään. Vanhuuseläkettä on aina haettava erikseen osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen.

Osittainen vanhuuseläke ei ole esteenä työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeen myöntämiselle. Mahdollisuus näiden eläkkeiden myöntämiseen jatkuu siihen asti kunnes oman ikäluokan mukainen alin vanhuuseläkeikä täyttyy.

Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta millään tavalla, kun harkitaan oikeutta sen jälkeen myönnettävään eläkkeeseen. Muun eläkkeen saamisen edellytykset harkitaan itsenäisesti.

Sen sijaan osittainen vanhuuseläke vaikuttaa sen jälkeen myönnettävän eläkkeen määrään. Se osuus karttuneesta eläkkeestä, joka on myönnetty osittaisena vanhuuseläkkeenä, otetaan sen jälkeen myönnettävässä eläkkeessä huomioon sellaisenaan (varhennusvähennyksineen ja/tai lykkäyskorotuksineen) ja vielä myöntämätön osuus samoin kuin osittaisen vanhuuseläkkeen aikana karttunut uusi eläke lasketaan itsenäisesti normaaleja sääntöjä noudattaen. Menettely on samanlainen, jos osittaisen vanhuuseläkkeen saajan jälkeen tulee myönnettäväksi perhe-eläke.

Päivitetty 30.12.2016