Eläkkeen hakeminen

Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää vain sitä koskevan hakemuksen täyttämistä. Hakemukseen ei tarvita mitään liitteitä.

Hakemus on tehtävä etukäteen, sillä osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä missään tilanteessa takautuvasti. Osittaisen vanhuuseläkkeen saamisen kannalta riittää, että hakemus tulee vireille sen alkamista edeltävän kuukauden aikana, vaikka päätös ehdittäisiin antaa vasta myöhemmin.

Muista eläkelajeista poiketen osittaisen vanhuuseläkkeen voi peruuttaa kolmen kuukauden aikana sen myöntämisestä lukien. Jos osittainen vanhuuseläke myönnetään kahtena eri osuutena, sovelletaan kolmen kuukauden peruutusaikaa erikseen kummankin osuuden osalta.

Päivitetty 10.01.2017