Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke on vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyvä uusi eläkemuoto. Se antaa mahdollisuuden jäädä eläkkeelle jo ennen oman ikäluokan mukaista alinta vanhuuseläkeikää.

Voit ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen milloin tahansa sen kuukauden jälkeen, jonka aikana olet täyttänyt 61 vuotta.  Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle myös sen jälkeen, kun oman ikäluokkasi mukainen vanhuuseläkeikä on täyttynyt.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saamiselle ei ole muita edellytyksiä kuin iän täyttäminen. Sitä ei kuitenkaan voida myöntää henkilölle, joka saa jo jotain muuta eläkettä. Luopumistuki ja työkyvyttömyyseläke ovat estäviä etuuksia myös siinä tapauksessa, ettei niitä makseta ansiorajan ylittymisen takia.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä työnteon jatkumista tai työpanoksen vähentämistä. Työskentelyä voi jatkaa tai olla jatkamatta tai sen määrä voi muuttua ilman, että sillä on mitään vaikutusta osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämiseen tai maksamiseen. Työttömyyspäivärahan saaminen ei ole esteenä osittaisen vanhuuseläkkeen saamiselle eikä eläke lakkaa, vaikka sen saaja palaisi takaisin työelämään. Eläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan myös siinä tapauksessa, että työssä oleva eläkkeensaaja joutuu työttömäksi.

Jos saat korvausta tapaturmasta tai liikennevahingosta, sinun ei kannata hakea osittaista vanhuuseläkettä, koska tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukainen päiväraha tai eläke vähennetään osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä. Saattaa olla, että eläkettä ei tällöin jää maksettavaksi.

Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta millään tavalla myöskään MYEL-vakuuttamisvelvollisuuteen. MYEL-vakuutus ei siis pääty tai muutu vapaaehtoiseksi sen perusteella, että MYEL-vakuutettu jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Kokonaan eri asia on, jos MYEL-toiminnassa tapahtuu joko osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämiseen yhteydessä tai siitä riippumatta sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat MYEL-vakuutuksen jatkumiseen tai työtulon tasoon.

Päivitetty 07.02.2018