Muut eläkkeet

Vanhuuseläkettä on aina haettava. Voit hakea osa-aikaeläkkeen vanhuuseläkkeeksi, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi mukaisen alimman vanhuuseläkeiän.

Vanhuuseläkkeen muodostuminen
Vanhuuseläke muodostuu ennen osa-aikaeläkkeen alkamista ja osa-aikatyöstä karttuneesta eläkkeestä.

Oikeus muuhun eläkkeeseen
Osa-aikaeläkkeellä olevalla on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Se lasketaan kuten vanhuuseläke. Työkyvyttömyyseläkkeessä otetaan lisäksi huomioon työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän välinen niin sanottu tuleva aika.

Osa-aikaeläke lakkaa, jos eläkkeensaajalle myönnetään muu eläke.

Osa-aikaeläke ja luopumistuki
MYEL-osa-aikaeläkkeen saajalla ei ole oikeutta luopumistukeen. Muun lain mukainen osa-aikaeläke ei estä luopumistuen saamista, mutta luopumistuki lakkauttaa osa-aikaeläkkeen.

Päivitetty 02.01.2017