Ansiotyö eläkkeellä ollessa

Maatalousyrittäjällä MYEL-toiminnan on pysyttävä siinä tasossa, jonka perusteella osa-aikaeläke myönnettiin.

Jos osa-aikatyö on muuta kuin maatalousyrittäjätyötä, ansioiden tulee pysyä 35–70 prosentin rajoissa vakiintuneiden työtulojen yhteismäärästä. Osa-aikaeläke lakkaa, jos ansiot jäävät alle 35 tai ylittävät 70 prosenttia vakiintuneista ansioista (keskiansio osa-aikaeläkettä edeltäneiden viiden vuoden ajalta). Eläke lasketaan uudelleen samoin säännöin kuin aikaisemmin, jos ansioissa tapahtuu yli 15 prosentin muutos.

Eläkkeen rinnalla osa-aikatyö
Eläkkeen rinnalla tehty osa-aikatyö voi vaihtua eläkkeelläoloaikana, jos uusi työ täyttää osa-aikatyötä koskevat vaatimukset. Osa-aikatyössä voi olla enintään kuuden viikon pituinen keskeytys. Pidempiaikainen keskeytys johtaa eläkkeen lakkauttamiseen, ellei se johdu vuosilomasta tai sairauslomasta.

Ilmoita muutoksista
Eläkkeensaajan on ilmoitettava välittömästi kaikista osa-aikaeläkkeen aikana tapahtuvista muutoksista Melaan. Jos osa-aikaeläkkeen on myöntänyt jokin toinen eläkelaitos, on MYEL-toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava eläkettä maksavalle laitokselle erikseen. Mela tarkistaa MYEL-vakuutuksen tiedot ajan tasalle, mutta tiedot eivät välity toiselle eläkelaitokselle.

Eläke voidaan periä takaisin, jos sitä on ehditty maksaa aiheettomasti.

MYEL-vakuutus
MYEL-vakuutus jatkuu, jos maatalousyrittäjätoiminta on osa-aikatyönä. Työtulo on puolet eläkkeen alkamista edeltäneen viiden vuoden MYEL-työtulojen keskiarvosta.

Uuden eläkkeen karttuminen
Eläkkeen karttumista koskevat säännökset muuttuivat 1.1.2017 lukien ja ne koskevat myös osa-aikaeläkkeen saajia. Työskentely osa-aikaeläkkeen rinnalla kartuttaa uutta eläkettä 1,7 prosenttia sen kuukauden loppuun asti, jonka kuluessa täytät 63 vuotta (ns. siirtymäajan karttuma). Sen jälkeen karttuma on 1,5 prosenttia.

Uutta eläkettä karttuu niin pitkään kuin työskentely jatkuu, enintään kuitenkin 68 vuoden iän täyttämiseen saakka. Osa-aikaeläkkeen aikana karttuneen eläkkeen saat maksuun, kun sinulle myönnetään osa-aikaeläkkeen jälkeen työkyvyttömyys- tai vanhuuseläke.

Päivitetty 13.02.2017