Eläkkeen maksaminen

Jatkuva eläke maksetaan kuukausittain kuukauden toisena pankkien aukiolopäivänä. Mela maksaa kaikki eläkkeet ja etuudet samalle tilille. Käytössä on aina viimeisimpänä ilmoitettu pankkitili.

Eläkkeen maksupäivät vuonna 2018

3. tammikuuta4. huhtikuuta3. heinäkuuta2. lokakuuta
2. helmikuuta3. toukokuuta2. elokuuta2. marraskuuta
2. maaliskuuta4. kesäkuuta4. syyskuuta4. joulukuuta

Kun olet muuttamassa tai tilinumerosi vaihtuu, ilmoita uudet yhteystietosi Melaan.

Tilinumeron muuttaminen
Jos haluat muuttaa eläkkeesi maksupaikan, ilmoita siitä kirjallisesti Melaan. Puhelimitse emme voi ottaa vastaan pankkimuutoksia. Voit tehdä pankkitietojen muuttamisen myös sähköisissä asiointipalveluissa, mikäli pankkitili kuuluu SEPA-järjestelmään. Maksupaikan muutoksen voit tehdä myös siinä pankissa, johon haluat eläkkeesi maksettavaksi.

Kirjallisesta ilmoituksesta täytyy käydä selkeästi ilmi

  • yhteystiedot
  • syntymäaika
  • IBAN-tilinumero ja pankin BIC
  • eläkkeensaajan allekirjoitus.

Mikäli allekirjoittajana on joku muu kuin eläkkeensaaja, mukaan on liitettävä valtakirja tai kopio edunvalvontapäätöksestä.

Lähetä kirjallinen ilmoitus Melaan osoitteella Maatalousyrittäjien eläkelaitos, PL 16, 02101 Espoo.

SEPA-muutos
SEPA (Single Euro Payments Area) tarkoittaa yhtenäistä eurooppalaista maksualuetta. SEPA-muutoksella on muutettu myös suomalaiset tilinumerot kansainväliseen muotoon. Lue lisää SEPAsta.

Osoitteen muuttaminen
Osoitetietojen muutos Melaan tulee tehdä itse, sillä postiin tai väestörekisterikeskukseen tehdyt osoitteenmuutokset eivät välity meille. Voit tehdä osoitteenmuutoksen myös suoraan sähköisissä asiointipalveluissa.

Voit ilmoittaa osoitteesi muuttumisesta myös allekirjoittamallasi kirjeellä, josta käy selkeästi ilmi syntymäaikasi sekä vanhat ja uudet osoitetietosi.

Päivitetty 02.05.2018