Työeläkkeet

Viljelijän, kalastajan, poronhoitajan ja apurahansaajan työeläke on maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen eläke. Maatalousyrittäjien työeläkkeet ovat samat kuin muidenkin väestöryhmien. Ne turvaavat toimeentuloa vanhuuden ja työkyvyttömyyden sekä perheenhuoltajan kuoleman jälkeen.

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää:

  • Ansioeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä.
  • Kansaneläkkeet turvaavat vähimmäistoimentulon eläkepäivinä.

Työeläketurva muodostuu yhdestä tai useammasta ansioeläkkeestä. Jos niiden määrä jää pieneksi, eläketurvaa täydentää kansaneläke.

Eläkevaihtoehdot

Työkyvyttömyyseläke --> 18 v - alin vanhuuseläkeikä --> Muuttuu vanhuuseläkkeeksi (63 - 65 v)
Työuraeläke --> 63 - alin vanhuuseläkeika --> Muuttuu vanhuuseläkkeeksi
Osittainen vanhuuseläke --> 61 vuoden iästä --> Ei muutu vanhuuseläkkeeksi
Vanhuuseläke --> oman ikäluokan mukaisesta iästä
Perhe-eläke --> Edunjättäjän kuoleman jälkeen

Sekä kansaneläke- että ansioeläkejärjestelmissä on useita erilaisia eläkelajeja, joiden alkaminen ja myöntämisehdot ovat erilaisia. Työeläkejärjestelmän keskeisenä tavoitteena on, että työssä jaksettaisiin entistä pitempään esimerkiksi kuntoutuksen keinoin ja eläkkeelle jäätäisiin nykyistä myöhemmin. Työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen voi saada oman ikäluokan mukaisen alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen. Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

Päivitetty 31.08.2017