Vanhuuseläkkeen lykkääminen

Ennen uudistusta vanhuuseläkkeeseen tuli lykkäyskorotus, jos vanhuuseläke alkoi 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Uudistuksen jälkeen eläkkeeseen tulee lykkäyskorotus, jos se alkaa oman ikäluokan mukaista vanhuuseläkeikää myöhemmin. Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohden.

Lykkäyskorotus lasketaan siihen osaan vanhuuseläkettä, joka otetaan oman ikäluokan mukaista eläkeikää myöhemmin. Sama henkilö voi saada osan eläkkeestään varhennusvähennyksellä vähennettynä ja osan eläkkeestään lykkäyskorotuksella lisättynä. Näin käy, jos ottaa osan eläkkeestä ennen omaa eläkeikäänsä ja loput vasta oman eläkeiän täyttämisen jälkeen.

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä osittain myös oman ikäluokan mukaisen vanhuuseläkeiän jälkeen. Tällöinkin eläkkeestä voi ottaa maksuun ensin joko 25 %  (ja myöhemmin vielä toisen 25 %) tai 50 % ja loput eläkkeestä sitten myöhemmin. Lykkäyskorotus lasketaan eläkkeen eri osiin itsenäisesti lykätyn ajan mukaisesti.

Päivitetty 07.02.2017